Studenten geneeskunde

Binnen de opleiding tot basisarts aan de medische faculteiten kunnen studenten geneeskunde hun co-assistentschap Sociale Geneeskunde bij FMMU doen. Dit co-schap biedt mogelijkheden om kennis te nemen van zowel sociale geneeskundige aspecten als ook aan het organiseren en verlenen van huisartsenzorg in instellingen van Justitie of aan arrestanten van de Politie. Zo kan inzicht worden verkregen:

• Over het plezier dat vele huisartsen dagelijks beleven bij het verlenen van huisartsenzorg aan gevangenen en arrestanten
• In dilemma’s die spelen op het gebied van veiligheid naast het verlenen van verantwoorde huisartsenzorg
• In zorgaspecten die met name in gevangenissen veel vaker voorkomen dan in reguliere praktijken en daardoor ook een specifieke aanpak en werkwijze vereisen van de arts (verslaving, gedrags- en persoonlijkheidsproblemen, etc)
• In het werken als arts in teamverband met Praktijk Ondersteuners Huisarts.

Studenten lopen met verschillende spreekuren en diensten mee en doen een onderzoek / verdiepingsopdracht naar een (forensisch) onderwerp.

Voor meer informatie over een stage Sociale Geneeskunde of wanneer je, je wil aanmelden voor een stage verwijzen we je door naar het contact formulier.