Overige stages

Studenten in een voltijds beroepsopleiding voor Personeel en Organisatie , Bedrijfsvoering en Financiën kunnen bij FMMU stage lopen. Studenten die dergelijke opleidingen willen volgens vanuit het opleidingsmodel werken en leren zijn eveneens van harte welkom.

Ook voor secretariele opleidingen bieden wij dergelijke mogelijkheden.
De bedrijfsvoering in FMMU vindt plaats volgens de gangbare principes van bedrijfsvoering maar heeft desondanks een bijzondere eigen dynamiek. Deze komen voort uit:

• De eis dat huisartsenzorg altijd ter beschikking moet zijn in voor onze klanten.
• De noodzaak om klantvriendelijk te zijn en te blijven.
• De noodzaak om oplossingen te vinden bij tijdelijke uitval van een huisarts.
• De eigenschappen van FMMU als kwaliteitsbedrijf dat huisartsenzorg levert.

Voor meer informatie over onze stages of wanneer je, je wil aanmelden voor een stage verwijzen we je door naar hetcontact formulier.