WET EN REGELGEVING

Alle zorgverleners maar zeker die werkzaam binnen justitiële instellingen, arrestantenverzorging, zorg voor mensen opgenomen in een WLZ instelling, al of niet met een BOPZ maatregel, hebben veelvuldig  te maken met wettelijke bepalingen.

 • hoever gaat het beroepsgeheim?
 • welke informatie mag (of moet) ik wel of juist niet delen met derden (familie, wettelijke vertegenwoordigers, politie/justitie, overheden)?
 • wanneer is iemand wilsonbekwaam en wat zijn de consequenties daarvan?

Zorgverleners hoeven geen jurist te worden maar het is voor alle betrokkenen belangrijk dat de zorgverleners voldoende kennis hebben van de relevante wet- en regelgeving en hoe die op een adequate wijze toe te passen. Het gegeven dat veel tuchtzaken gaan over de toepassing van deze wetten illustreert het belang ervan.


Volg kosteloos de nascholing Wet en Regelgeving:

 • datum: dinsdag 5 februari 2019
 • locatie: Van der Valk Hotel LEUSDEN
  Philipsstraat 18
  3833 LC LEUSDEN
 • tijd: 18:30 - 20:30 uur
 • voor artsen en verpleegkundigen die verbonden zijn aan medTzorg-FMMU worden er geen kosten berekend.
  Artsen die niet verbonden zijn aan medTzorg-FMMU zijn ook van harte welkom. De kosten voor hen zijn € 25,--. Verpleegkundigen die niet werkzaam zijn voor één van onze instellingen kunnen ook deelnemen voor € 10,--.

Wat leer je tijdens de training?

 • kennis van de actuele wettelijke situatie
 • praktische tips, waarmee je direct aan de slag kunt

Meld je aan voor deze scholing.