Scholingen 2019

Voor 2019 komen weer een aantal interessante en relevante onderwerpen aan bod in het bij- en nascholingsprogramma. De uitgangspunten blijven hetzelfde als in de vorige jaren:

  •  Onderwerpen toegespitst op de eerstelijnszorg aan mensen die verblijven in instellingen van DJI en WLZ instellingen.
  • Kosteloos voor artsen en verpleegkundigen/verzorgenden werkzaam voor FMMU/medTzorg en de organisaties waaraan diensten worden geleverd.
  • Accreditatie voor artsen en verpleegkundigen.
  • Accreditatiepunten: 2 punten per bijeenkomst.
  • Het programma wordt uitgevoerd in de avonduren – start om 18.30 met vanaf 18.00 inloop met een broodje
  • Het programma duurt tot 20.30.
  • Het programma wordt uitgevoerd op 4 locaties verspreid over het land: Zwolle, Eindhoven, Sassenheim en Leusden.