Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Mag ik een geneeskundige verklaring verstrekken?

Nee, de arts mag conform de regels van KNMG niet verklaren over geschiktheid of ongeschiktheid van zijn patiënt. Hierop wordt door de tuchtrechter streng gehandhaafd. FMMU/medTzorg hecht eraan dat de regels van de KNMG t.a.v. medische verklaringen en contact met politie/justitie worden gevolgd. Zie voor toelichting onderstaande uitwerking inclusief het standpunt van ons bedrijf.

FAQ uit/inklappen

Mag ik een fit-to-fly verklaringen ondertekenen?

Nee, de arts mag conform de regels van KNMG niet verklaren over geschiktheid of ongeschiktheid van zijn patiënt. Zie voor toelichting onderstaande uitwerking inclusief het standpunt van ons bedrijf. Dit geldt ook bijv.voor de uitzetting van asielzoekers, waarmee een behandelrelatie bestaat (planbare-zorg-arts of diens plaatsvervanger als ANW-arts). Bij de uitzetting van asielzoekers dient hiervoor een onafhankelijke ‘fit-to-fly arts’ geraadpleegd te worden, die geen behandel relatie met de betrokkene heeft. 

FAQ uit/inklappen

Mag ik een verklaring afgeven over arbeidsgeschiktheid?

Nee, de arts mag conform de regels van KNMG niet verklaren over geschiktheid of ongeschiktheid van zijn patiënt. Zie voor toelichting onderstaande uitwerking inclusief het standpunt van ons bedrijf. Zo’n verklaring moet van een onafhankelijk arts komen die geen behandel relatie met de patiënt heeft.

FAQ uit/inklappen

Mag ik (zonder toestemming) medische informatie delen over mijn patient met politie/Justitie?

Nee, de arts mag conform de regels van KNMG geen informatie delen met wetshandhavers. Beroepsgeheim gaat boven het opsporingsbelang van politie/justitie. Waarheidsvinding is geen reden voor het doorbreken van het beroepsgeheim; niet tijdens politieonderzoek en ook niet tijdens een rechtszitting. Zelfs als de patiënt toestemming geeft voor het verstrekken van gegevens, moet de arts afwegen of hij hiermee wel handelt in het belang van de patiënt! 2 Op deze regel zijn enkele uitzonderingen.

  • Zo is in de wet vastgelegd dat het beroepsgeheim wel geschonden mag (moet) worden als er verdenking op kindermishandeling bestaat. Het aannemelijk belang van het kind wordt daarbij boven dat van de ouders gesteld.
  • Ook bij het melden van een niet-natuurlijke dood of verdachte omstandigheden rondom het overlijden mag het beroepsgeheim wel geschonden worden.
  • De laatste uitzondering is het zogeheten “conflict van plichten” – u kunt ernstig gevaar voor iemand anders afwenden door wél te spreken en er is geen enkele andere manier dan het doorbreken van het beroepsgeheim om dit doel te bereiken. Zie voor toelichting onderstaande uitwerking inclusief het standpunt van ons bedrijf.
pornoplanet.orggayshow.uk