Verpleegkundigenzorg

Verpleegkundigenzorg aan bijzondere doelgroepen al dan niet verblijvend in instellingen

De verpleegkundige wordt op verzoek van een van onze (potentiële) klanten ingezet.

De werkzaamheden zullen betrekking hebben op:

  • Het verzamelen van informatie over de gedetineerde, registratie, beoordeling van de gezondheidstoestand en vervolgconsulten.
  • Het handelen in specifieke omstandigheden.
  • Het aandacht hebben voor het professioneel handelen. 
  • Complexe (zorg)situaties in de inrichting met o.a. het signaleren van bijzondere situaties, het handelen dat daarop volgt en de nazorg binnen of buiten kantooruren.
  • De medicatie en farmaceutische zorg in de inrichting met o.a. bestellen, leveren en opslaan van medicatie inclusief de dokterstas, de medicatieverstrekking, begeleiding, bewaking en het signaleren van risico’s en nemen van maatregelen in deze.
  • Zorg coördinatie met externe medewerkers.
  • GVO.

Huidige klanten zijn onder andere DJI, jeugd instellingen en asielzoekerscentra.

pornoplanet.orggayshow.uk