Opbouw en handhaven van deskundigheid

FMMU heeft de volgende instrumenten om de deskundigheid van de huisartsen te bevorderen en te onderhouden.

  1. Deskundigheidsbevordering programma: FMMU heeft een eigen jaarlijkse na- en bijscholingsprogramma van 16 uur, met speciale aandachtsgebieden voor de zorg die wij leveren bij onze klanten. Alle huisartsen en verpleegkundigen werkzaam voor de FMMU zijn verplicht om minimaal 8 uur van de 16 uur te volgen. Deze nascholing staat ook open voor verpleegkundigen en psychologen in dienst van de klant.
  2. Workshops/Intercollegiale toetsing/Informatiebijeenkomsten: Onder leiding van de Medisch Manager organiseren wij workshops, intercollegiale toetsing en informatiebijeenkomsten voor 1ste lijnszorgverleners van de FMMU en van de klant.
  3. Farmaco-Therapeutisch Overleg (FTO): Dit FTO is gericht op de medicatievoorziening in de PI en gekoppeld aan het onderwerp van de na- en bijscholing. Een apotheker neemt deel aan dit overleg.
  4. De huisarts beheert het medisch dossier, dat door de klant ter beschikking is gesteld. Daarnaast wordt in de Avond, Nacht en Weekend dienst, de medisch verrichting vastgelegd in een FMMU Huisarts dossier: genaamd JUSTAS.
pornoplanet.orggayshow.uk