Jaarplan/kwaliteitsverslag

Het medisch kwaliteitsbeleid wordt inzichtelijk, bestuurbaar en gericht door een jaarplan voor het komende jaar en een kwaliteitsjaarverslag, dat terugblikt op de resultaten van het jaarplan in het voorafgaande jaar. De volgende onderwerpen maken tenminste deel uit van het jaarplan: gezondheidsvoorlichting (GVO), disease-management programma, preventie van infectieziekten, plan ter bevordering deskundigheid en bekwaamheid van huisartsen en verpleegkundigen (zowel individueel als teamgericht), prestatie-indicatoren (bv. bespreken toegeleiding, het verzorgen en volgen van klinische lessen); actiepunten voortkomend uit het IGZ rapport (inspectie gezondheidszorg), calamiteiten onderzoek en de klachtenbemiddeling.

pornoplanet.orggayshow.uk