Evaluatie van de geleverde kwaliteit

FMMU voert minimaal tweemaal per jaar met klant een klant-leverancier gesprek.

FMMU toetst tenminste de volgende zaken:

  • Zijn de instellingen tevreden over de geleverde diensten?
  • Behalen wij het gewenste niveau?
  • Welke klachten en incidenten hebben zich voorgedaan? Wat voor maatregelen zijn er getroffen om herhaling te voorkomen?
  • Is er tevredenheid over de ingezette artsen?
  • Zijn de doelen, zoals we ons gesteld hebben in het jaarplan, gehaald?

Tevens wordt besproken: het functioneren van de eerstelijnszorgverleners; de kwaliteit van de eerstelijnszorg; stand van zaken werkafspraken/ protocollen, de noodzaak voor extra nascholingen verpleegkundigen en het structureel thematisch onderwijs, gegeven door de huisarts van de FMMU aan de verpleegkundigen.

pornoplanet.orggayshow.uk