Borging van de kwaliteit

Deelname van de huisartsen aan de deskundigheidsbevorderingprogramma’s wordt bewaakt en geregistreerd in een kwaliteitsregister van FMMU.

De na- en bijscholing is geaccrediteerd door de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC).

pornoplanet.orggayshow.uk