FMMU heeft een klachtenregeling voor het snel, correct en accuraat ontvangen, registreren en behandelen van klachten. De klachten kunnen zowel betrekking hebben op de dienstverlening door individuele medewerkers als op de dienstverlening door de organisatie als geheel. Voor de incidenten in de patiëntenzorg heeft FMMU een MIP meldingsysteem.

Intern gebruikt FMMU de klachtenregeling om afwijkingen in de dienstverlening vast te stellen en corrigerende maatregelen te treffen. Wij willen leren van klachten om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u terugvinden in dit document.


                                                                 

Kasim Elbay, huisarts

"Werken als huisarts bij FMMU is erg afwisselend en uitdagend. Het betreft, onder andere, medische zorg voor gedetineerden in penitentiaire instellingen en politiecellen. Zowel contextueel als medisch inhoudelijk is deze zorg erg interessant. Je hebt namelijk te maken met een ingeslotene die “ mogelijk “ medische zorg behoeft. Dit betreft zowel lichamelijke als geestelijke zorg; daarnaast kom je ook veel verslavingsproblematiek tegen. Het verschil met de dagelijkse praktijk is dat de afwegingen (bij therapie/beleid) bij deze doelgroep in een juridisch kader geplaatst moeten worden. Ook is er een verschil in benadering van deze doelgroep. Dit maakt dat je vaak te maken hebt met allerlei dillema's, dit vergt naast medisch handelen ook creativiteit en probleemoplossend vermogen. Dat maakt het werk zo bijzonder."

Kasim Elbay