Visie

FMMU levert op een efficiënte, effectieve en kwaliteitsbewuste wijze eerstelijnszorg, in het bijzonder huisartsenzorg, die voldoet aan alle eisen en verwachtingen. Deze zorg wordt geleverd aan personen, die geen soepele toegang tot de reguliere huisartsenzorg (kunnen) krijgen. Continu is er aandacht voor zowel verbetering van de efficiency, effectiviteit en het kwaliteit managementsysteem als ook voor de toegevoegde waarde van huisartsenzorg voor opdrachtgevers. Voor de realisatie van de zorgproducten als ook in alle fasen van beleidsontwikkelingen, heeft FMMU frequent contact met de klant en stakeholders. 

FMMU levert (delen van) 24 uur eerstelijnszorg en is daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit van die zorg, terwijl de klant verantwoordelijk is voor de organisatie van deze zorg. In de loop der jaren is een bijzondere deskundigheid ontwikkeld, die beschikbaar wordt gesteld aan de zorgverleners werkzaam bij FMMU en de klanten. Op basis van deze expertise wordt zorgbeleid voor instellingen ontwikkeld, dat aansluit op het beleidsprogramma “Verantwoorde Medische Zorg” van de Dienst Justitiële Inrichtingen, zich richt naar de NHG standaarden en de richtlijnen van het Forensisch Medisch Genootschap. Het beleid is gericht op directe uitvoerbaarheid door 1e-lijns zorgverleners en op adequate ondersteuning van de bestuurders van een inrichting. De verworven expertise wordt ingebracht in het FMMU scholingsprogramma, dat naast een introductieprogramma jaarlijks 16 uur, door de HVRC geaccrediteerde, na en bijscholing omvat als ook een jaarlijks symposium.

FMMU aggregeert en analyseert de management- en zorginformatie ten behoeve van FMMU zelf maar ook voor de klanten en stakeholders. FMMU laat de verkregen medische informatie vastleggen in een Huisarts Informatie systeem, waarbij de huisarts, gecontracteerd door of in dienst van FMMU, eindverantwoordelijk is voor de verslaglegging van de geleverde huisartsenzorg. FMMU moet hierbij gebruik maken van het door de klant verstrekte HIS.

Medewerkers FMMU ⇒

pornoplanet.orggayshow.uk