Onze ANW diensten tellen mee voor je accreditatie!

Vanaf januari 2019

Het is gelukt!
Na ruim 4 jaar lobbyen bij verschillende verenigingen -zoals NHG en LHV- is het gelukt om (meer) erkenning voor de werkzaamheden vanuit medTzorg - FMMU te verkrijgen. Met de gevraagde aanpassing zoals aangegeven in eerdere nieuwsbrieven hebben zowel het CGS, als de minister van VWS ingestemd met ingang van 1 januari 2019. De vaststelling is ook gepubliceerd op website van het CGS.

Wat is er besloten?
Hieronder het besluit dat 1 januari as. in werking treedt bij: “1. De werkzaamheden, bedoeld in artikel B.3., eerste lid van het Besluit herregistratie specialisten omvatten in de huisartsgeneeskunde a. gedurende de dag het houden van spreekuren, het afleggen van huisbezoeken en acute hulpverlening; b. alsmede, naast de tenminste gemiddeld16 uur per week als bedoeld in artikel B.3., eerste lid van het Besluit herregistratie specialisten, gemiddeld over vijf jaar ten minste 50 uur avond-, nacht- of weekenddiensten per jaar of 25 uur avond-, nacht- of weekenddiensten per jaar in combinatie met 25 uur werkzaamheden per jaar in diensten in de algemene medische zorg ten aanzien van asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, verstandelijk gehandicapten.”

Wat houdt het in?
Het staat er wat ingewikkeld, maar het houdt concreet in dat: je als huisarts nu 25 van de 50 ANW uren, die je per jaar moet halen, via medTzorg –FMMU ANW-diensten kunt behalen. Het is een prachtige stap: eindelijk erkenning voor ons werk voor de kwetsbare doelgroepen. We zullen het hier niet bij laten, want uiteindelijk zal de zorg aan deze kwetsbare patiënten op z’n minst gelijkgesteld moeten worden aan de reguliere huisartsenzorg.

pornoplanet.orggayshow.uk